Rapportering en dashboards /

Rd

Rapportering en dashboards

Elke ESP: Enterprise Success Planner webtool integreert rapporteringsmogelijkheden. Dit gaat verder dan de gangbare maatregel.

HEADER adviseert managers die deze platforms gebruiken om zich uit te rusten met het “juiste" formaat. Het te veel aan gegevens blijkt een belemmering te zijn voor een pertinente analyse. De vermenigvuldiging van de gegevensverwerking verhoogt en vertraagt de aflevering.

De rapportagefuncties maken het volgende mogelijk:

  • Beschikken over onbewerkte gegevens in CSV, toepasbaar in meerdere pivots
  • De verschillende datastructuren met elkaar kruisen: personen, plaatsen, niveaus in de organisatie,… met de functies van het platform: vragenlijst, planning, evenementen,…
  • Pre-Reporting functies: deelnemers voor evenementen bijvoorbeeld
  • De rapportering van het platform laten aanleunen aan bedrijfsspecifieke indicatoren : KPI's die de transformatiemaatregelen integreren.

Goed gebruikte rapportering kan een strategisch instrument zijn: beheer van defecte alarmen (veiligheidstool), oriëntatie van de opleidingen in het kader van coaching, versterking van de teams (planning tool).

De toolbox kan uitbreid worden met een dashboard die in real-time de rapportering op het platform zal tonen: in tabellen, grafieken, kaarten,… De ideale ondersteuning voor een managementpresentatie.

Terug naar applicaties