Er was eens… storytelling

digital

Marketingcommunicatie valt nog het best zo te definiëren: een boodschap overbrengen naar een doelgroep, om een bepaald doel te bereiken. Er bestaan een heleboel technieken om uw gesprekspartner te sensibiliseren. Storytelling is er één van.

Verleiden om te overtuigen

Storytelling vertelt een verhaal dat de emoties van mensen beroert. En dankzij die beleving trekt u de aandacht.  

Door te luisteren, wordt uw gesprekspartner zich bewust van wat u vertelt en brengt u een bepaald gedrag of gedachte teweeg.

Kortom, het is een communicatietechniek om het publiek sterker te betrekken bij de kern van de boodschap.

3 belangrijke stappen

Deze populaire techniek bestaat uit 3 delen:

- De aandacht trekken

- Het verlangen naar verandering stimuleren

Overtuigen met doordachte argumenten

Eerst worden dus de emoties aangesproken, pas daarna het verstand.

De sleutel: Emoties

Gevoelens zijn efficiënter dan traditionele, rationele argumenten. Wie over ervaringen, mensen en verhalen vertelt waarin iedereen zich herkent, kan rekenen op een aandachtiger publiek.

De weg naar het hoofd loopt langs het hart. Storytelling maakt gebruik van anekdotes of eenvoudige discours om complexere boodschappen over te brengen. Die verhalen bestaan niet alleen maar uit emoties, maar ook uit tastbare elementen.

Een advertising discours

Grote bedrijven hebben het belang van storytelling goed begrepen en geven hun merk een betekenis: Coca-Cola, bijvoorbeeld, maakt de wereld een “happier place”, Nike maakt “de atleet in u wakker” en Apple “maakt de wereld beter”…

Opgepast voor manipulatie

Of het nu in de reclame of in de publiekscommunicatie is, sommige verhalen zijn zo mooi dat ze de neiging hebben bepaalde donkere hoekjes te doen vergeten. In de politiek, bijvoorbeeld, zijn de verhalen in een toespraak soms bedoeld om de luisteraar af te leiden van zijn eerste gedachte.    

Met een mooi verhaal laten we ons makkelijker overtuigen van een idee dat we misschien zouden verwerpen als het niet verpakt was.

De gulden middenweg

In communicatiemarketing is de primaire bedoeling niet het publiek te manipuleren, maar efficiënt een boodschap over te brengen. Te mooie beloften of “overselling” creëren op termijn een gevoel van desillusie.

 

Emoties gebruiken om instemming te bereiken… goed of fout?


Useful links

Dit pagina delen