Hoe keer je terug stroomopwaarts?

Van digitaal naar de essentie van communicatie

digital

In haar zoektocht naar een digitale partner, heeft de voormalige vzw International Hainaut Tourisme zich tot HEADER gericht voor haar nieuwe website. Dit reisbureau, dat buiten de gebruikelijke codes van de sector treedt, biedt culturele en solidaire reizen aan alle doelgroepen aan, evenals aan kansarmen of gehandicapten. 

Vanaf de eerste besprekingen en dankzij een echte vertrouwensrelatie tussen de partners, werd het idee van een noodzakelijke merkverandering duidelijk. De initiële startlijn is naar de bron teruggekeerd met nieuwe tussenstops: van het DNA van het toekomstige merk, het zoeken naar een naam, een nieuw logo, het grafisch charter inclusief alle ondersteunende communicatiemiddelen van de nieuwe identiteit: web, brochures, stands,... tot aan het briefpapier en het visitekaartje.

Aan de monding werd een nieuw merk geboren: TERALIS.


Haar belangrijkste uithangbord: een website met een geïntegreerde CMS, een responsieve lectuur en de mogelijkheid om online te kopen via een betaalmodule.

Na iets meer dan drie maanden van doorgedreven navigatie was alles compleet.
Het resultaat is esthetisch en consistent. Het herinnert ons eraan dat het web krachtiger wordt wanneer het deel uitmaakt van een doordacht communicatieproces


Useful links

Dit pagina delen